Niemal w każdej sytuacji w naszym życiu jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo. Zwracamy na to uwagę w szczególności, gdy poruszamy się po drodze. W ruchu drogowym wielu z nas przynajmniej częściowo jest świadomych czyhającego bezpieczeństwa.

Staramy się uważać, lecz często nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym w rzeczywistości jest stały uszczerbek na zdrowiu, w obliczu którego zwykle przysługuje nam odszkodowanie wynikające z tytułu odpowiedniego ubezpieczenia. O stałym uszczerbku na zdrowiu możemy mówić w sytuacji, gdy uszkodzenie organizmu poszkodowanego jest trwałe i nie rokuje żadnej poprawy. W praktyce oznacza to zwykle, że uczestnik wypadku do końca życia będzie borykał się z mniej lub bardziej zaawansowanymi problemami zdrowotnymi, pojawiającymi się na skutek danego wydarzenia.

Doznany uszczerbek nie pozwoli na wrócenie do stanu zdrowia sprzed wypadku. Warto jednak wiedzieć, że wypłata należnego odszkodowania w takich sytuacjach zawsze następuje tu dopiero po zakończeniu leczenia. Niestety, często zdarza się więc, że od momentu zaistnienia wypadku do otrzymania pieniędzy musi upłynąć całkiem sporo czasu.

Ubezpieczyciel jednak musi upewnić się, że leczenie nie będzie skutkować zniwelowaniem negatywnych dla zdrowia skutków wypadku. W nieco bardziej optymistycznych okolicznościach, uszczerbku na zdrowiu nie będzie można uznać za stały. Tak jest na przykład w sytuacji, którą prawo opisuje jako długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Wtedy to poszkodowany zmaga się z leczeniem i problemami zdrowotnymi, spowodowanymi przez wypadek, przez przynajmniej sześć miesięcy. W tym przypadku jednak stan zdrowia danej osoby może ulec poprawie, a skutki wypadku nie muszą być odczuwalne do końca życia. Należy wiedzieć, że nie wszystkie ubezpieczenia obejmują również tego typu sytuację.