Ubezpieczenie autocasco wykupywane jest na wypadek takiego uszkodzenia samochodu, które skutkowałoby koniecznością jego naprawienia. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z faktu, że pozornie niewielka szkoda, jaką jest zarysowanie auta, również może stanowić podstawę do wypłacenia odszkodowania.

Warto wiedzieć, jakich formalności należy dopełnić, by starać się o uzyskanie należnych nam pieniędzy. Należy pamiętać o tym, by niezwłocznie po zaistnieniu tej nieprzyjemnej sytuacji, skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego i zgłosić szkodę.

www.dietmed.com.pl

Najlepiej zrobić to jak najszybciej. Szczegółowych informacji na temat tego, ile czasu mamy na złożenie odpowiedniego zgłoszenia, możemy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Istotne jest to, że konkretne warunki umowy mogą znacznie różnić się pomiędzy poszczególnymi ubezpieczycielami. Standardowym rozwiązaniem jest jednak pozostawienie właścicielowi kilku dni na nawiązanie kontaktu z agentem ubezpieczeniowym.

Podczas zgłaszania szkody, bardzo ważne jest to, by podać możliwie jak najwięcej szczegółowych informacji, dotyczących okoliczności zarysowania samochodu. Z punktu widzenia ubezpieczyciela nie powinno mieć znaczenia, czy rysa na aucie została wykonana całkiem przypadkiem czy z premedytacją.

Problem może pojawić się w sytuacji, gdy szczegółowe zapisy w twojej umowie nie obejmują konkretnego zdarzenia, które miało miejsce. Po powiadomieniu ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji, wyrządzone szkody powinien obejrzeć rzeczoznawca.

To właśnie jego opinia pomaga określić koszty, jakie będzie trzeba ponieść w celu usunięcia uszkodzeń. Oznacza to, że to właśnie od opinii rzeczoznawcy zależy, jak wysoka kwota odszkodowania może zostać nam przyznana.