Statystyki pokazują, że kierowcy pojazdów mechanicznych coraz częściej decydują się na wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. To znakomite zabezpieczenie w sytuacji, gdy wydarzy nam się wypadek lub kolizja, negatywnie wpływająca na stan naszego auta. AC przydaje się także w sytuacjach, gdy nasz samochód zostanie ukradziony. Tego typu ubezpieczenie przydaje się szczególnie kierowcom, którzy często poruszają się w dużych miastach.

Aby jednak móc w pełni korzystać z dobrodziejstw, jakie oferują nam towarzystwa ubezpieczeniowe, warto wiedzieć o AC jak najwięcej. Jedną z ważnych kwestii w temacie ubezpieczenia autocasco jest to, od kiedy obowiązuje. W większości przypadków możemy spodziewać się, że nasze auto podlega ubezpieczeniu dokładnie od momentu zawarcia umowy. W praktyce oznaczałoby to, że jeśli nasze auto zostanie uszkodzone w czasie, gdy przebywamy w biurze agenta i podpisujemy umowę dotyczącą AC, a po zakończeniu wizyty widzimy usterkę, najprawdopodobniej już mamy prawo do otrzymania odszkodowania.

Aby jednak zyskać co do tego pewność, należy bardzo dokładnie wczytać się w indywidualnie przygotowaną umowę ubezpieczeniową. Może okazać się, że w umowie znajdzie się zapis mówiący o tym, od kiedy postanowienia umowy wejdą w życie. Dobrze jest również zorientować się, jak długo będzie obowiązywała wykupiona polisa autocasco. Zwykle podpisuje się umowy na okres dwunastu miesięcy.

Jednak na wyraźne życzenie klienta umowa może obejmować krótszy czas. W niektórych przypadkach AC dokupuje się do już posiadanej, obowiązkowej polisy OC – wtedy również bardzo często obowiązuje nieco krócej, niż przez okres jednego roku. Dobrze również pamiętać, że umowa o zawarciu autocasco nie podlega automatycznemu przedłużeniu po upływie terminu jej ważności. Nie jest też przekazywana nowemu właścicielami w przypadku sprzedaży auta.