Po naszych drogach porusza się ciągle wiele samochodów, które mają zagraniczne tablice rejestracyjne. Prawo o ruchu drogowym mówi wyraźnie, że z takich tablic można u nas korzystać tylko przez trzydzieści dni, jeżeli sprowadzony z innego państwa samochód ma dokument stwierdzający ważność przeglądu technicznego a tablice są aktualne. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe dysponują tzw. krótkoterminową polisą OC, której nie można odnowić i dalej kontynuować.

Umowę zawiera się tylko na trzydzieści dni i po ich upływie polisa traci swoją ważność. Każdy kierowca powinien w czasie obowiązywania polisy krótkoterminowej załatwić wszystkie konieczne formalności urzędowe, zdążyć wybrać ubezpieczyciela, u którego wykupi polisę na cały rok. Zdarzają się przypadki, że niekompetentni agenci ubezpieczeniowi sprzedają kierowcom całoroczne polisy OC dla aut z zagranicznymi numerami. Kierowcy są zadowoleni z tego faktu, ale nie zdają sobie sprawy, jakie mogą mieć kłopoty w razie jakiejkolwiek kolizji na drodze.

Jeżeli będą sprawcami wypadku, to ich ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić odszkodowania osobie przez nich pokrzywdzonej. Wszystkie opłaty będą musieli regulować sami z własnych środków finansowych. Warto więc dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją i ubezpieczeniem pojazdu, które wymagane są w naszym kraju. Koszty związane z wykupieniem polisy OC z pewnością będą mniejsze, niż ewentualne koszty związane z pokryciem szkód powypadkowych.

.

www.bvp-sidir.pl