Trudno znaleźć dziecko, jakie nie miałoby przy sobie maskotek. Chodzi tutaj w jednakowym stopniu o dziewczynki, jak też chłopców. Ci ostatni może nieco mniej przywiązują się do pluszaków, ale nie zawsze. I tak naprawdę potrzeba posiadania blisko siebie maskotek jest jedną z bardziej żywych, jeśli chodzi o dzieci. Kwestia wiekowa ma tu rzecz jasna znaczenie. Dzieci w wieku 4-8 lat bez wątpienia sięgają po różne rodzaje pluszaków, aczkolwiek dość częstym zjawiskiem jest to, że mali ludzie mają swojego jednego ulubionego, który z czasem staje się dla nich bardzo ważny. Bywa że warunkuje udane zasypianie, przynajmniej przez jakiś czas.

Potencjał w tym zakresie jest bardzo duży, ponieważ maskotek, spośród których da się wybierać jest masa. Są jednak swoiste evergreeny, jakie zawsze będą budzić wiele pozytywnych reakcji po stronie dzieci. Należy tutaj wspomnieć o misiach, które w gruncie rzeczy uchodzą za najbardziej popularne i najmilej widziane. Zarówno dziewczynka jak i chłopiec ucieszy się z misia. Jest on chyba najbardziej typowym obiektem do przytulania, o czym decyduje wręcz kulturowo zakodowany stereotyp. Choć rzecz jasna opcji jest dużo więcej i wybór do „misiaków” się nie ogranicza. Warto zwrócić uwagę na maskotki – ich wpływ jest naprawdę niemały! Znaczenie maskotek jest bardzo istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę aspekt psychologiczny.

Tak się bowiem składa, że potrzeba przytulania oraz bliskości zalicza się do najbardziej intensywnych i żywych w przypadku dzieci. Jeśli nie zostanie adekwatnie zaspokojona, może to nawet negatywnie odbić się na emocjach dzieci oraz ich samopoczuciu. Waga tego aspektu jest rzecz jasna znacznie większa w okresie wczesnego dzieciństwa, jednakże dzieci w przedziale 4-8 lat jak najbardziej zalicza się do tych, które maskotkę uznają za coś ważnego w swoim życiu. Część dostępnych na rynku zabawek z tej kategorii to znacznie więcej niż obiekty do codziennego lub nocnego przytulania. Niektóre z nich posiadają dodatkowe funkcje. Mogą mieć na przykład wbudowane pozytywki bądź wydawać dźwięki pod wpływem dotyku lub naciskania odpowiednich miejsc. Tym samym zabawka tego rodzaju jest w stanie dostarczać dzieciom pewnych dodatkowych wrażeń.

Być może nie są one najważniejsze z punktu widzenia rozwoju młodych ludzi, ale nie da się ich też całkowicie zignorować.