NNW jest dobrowolną formą ubezpieczenia. Decydując się na nie podpisujemy umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres dwunastu miesięcy. Niektóre oferują również umowy na krótszy czas, np. na kilkudniowe wyjazdy. Zawsze jednak ochroną następstw nieszczęśliwych wypadków jesteśmy objęci my sami i pasażerowie podróżujący z nami. Niezależnie od czasu obowiązywania umowy do obliczenia wysokości składki potrzebnych jest wiele elementów, które ją kształtują. Bardzo istotna jest suma ubezpieczenia, na którą mamy wpływ. Od jej wysokości zależeć będzie ewentualne odszkodowanie, dlatego warto dobrze rozważyć jej wartość.

Ubezpieczyciele na pewno biorą pod uwagę nasz wiek i ogólną sprawność, formę opłacenia składki oraz czas, na jaki zawieramy umowę. Bardzo dużo danych na temat naszego pojazdu ma również znaczenie. Oprócz wszystkich parametrów identyfikacyjnych istotną rzeczą jest jego marka, rok produkcji, aktualny stan techniczny, stan licznika. Rodzaj samochodu też wpływa na składkę, bo inaczej oblicza się ją dla aut osobowych, inaczej dla ciężarowych. Tu także przeznaczenie konkretnego pojazdu jest ważne. Wiele okoliczności decyduje o tym, jakiej wysokości składkę będziemy opłacali. Nie można więc jednoznacznie określić jej dla każdego kierowcy, ponieważ warunkują ją indywidualne aspekty. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe skalkuluje NNW inaczej, dlatego dobrze jest sprawdzić kilka możliwości i dopiero podjąć decyzję o wyborze takiej agencji, w której warunki będą dla nas najbardziej korzystne.

.

www.stronymarcina.pl