Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zabawki podsuwane dzieciom w jakiś sposób oddziaływały na ich intelekt i sprawiały, że będą one bardziej rozwinięte w tym aspekcie. Kwestia jest istotna i warta podkreślenia. Jednakże nie tylko o to chodzi. Bardzo duże i być może coraz większe znaczenie mają te modele zabawek, które zalicza się do grupy sensorycznych.

Mają one te właściwości, że oddziałują na zmysły dziecka i przyczyniają się do lepszego poznania świata. Chodzi tu zarówno o bardzo podstawowe, „wczesne” wersje zabawek dedykowane małym dzieciom, jak też o te, jakie są przeznaczone dla tych starszych. Bywa, że sięganie po nie wynika z pewnych dodatkowych przesłanek. W praktyce zabawki sensoryczne w rękach chociażby dzieci w wieku 4-8 lat mają szansę odnieść bardzo konkretne skutki terapeutyczne.

Są one wręcz zalecane w ramach prowadzenia terapii manualnej czy odnoszącej się do dzieci z wadami rozwojowymi. Takie dzieci potrzebują dodatkowej stymulacji również w późniejszych latach życia. Często daje ona nawet szansę na to, aby w zasadniczy sposób zniwelować różnice rozwojowe pomiędzy danym dzieckiem a jego rówieśnikami. Nie da się jednak ukryć, że wymaga to bardzo konkretnego nakładu pracy – również po stronie rodziców.

Wszystko pod okiem specjalistów Lista zabawek sensorycznych jest dość długa i w gruncie rzeczy część z nich na pozór w niczym nie odbiega od tych, po jakie sięgają wszystkie inne dzieci. Jednakże pewne różnice istnieją. Przede wszystkim takie warianty zabawek są w znacznie większym stopniu stymulujące, nawiązując do konkretnych zmysłów dziecka. Chodzi zwłaszcza o zmysł dotyku, rozpoznawania kształtów i faktur.

Specjaliści zajmujący się leczeniem wad rozwojowych zazwyczaj sugerują konkretne typy zabawek, jakie są w stanie wywiązać się ze swoich zadań sensorycznych. Każde dziecko jest inne. Dlatego nie w każdym przypadku określony zestaw zabawek sensorycznych okaże się w należyty sposób efektywny. Sporo do powiedzenia mają tu wspomniani specjaliści.

Zazwyczaj dzieci, które potrzebują tego rodzaju terapii są pod opieką konkretnych fachowców. Oni, znając małego człowieka, są w stanie zasugerować pewne rozwiązania. Życie pokazuje, że nawet dzieciom, jakie nie mają stwierdzonych jakichkolwiek zapóźnień warto podsuwać sensoryczne modele zabawek. Może to im bowiem wyłącznie pomóc.