Sport uczy wytrwałości

Warto już od małego przyzwyczajać dzieci do aktywności fizycznej. Co więcej, warto również próbować je zarazić pasją do sportu, tak aby zdecydowały się, któryś z nich uprawiać bardziej na (więcej…)