Wypłata odszkodowania AC

Kierowcy, którzy wykupili ubezpieczenie AC mają bardzo często problemy z uzyskaniem odszkodowania. Decydując się na dobrowolne AC liczą na to, że w przypadku kradzieży, zniszczenia, pożaru, gradobicia lub spowodowania wypadku będą objęci ochroną.

Tymczasem okazuje się, że ich oczekiwania co do rekompensaty różnią się bardzo od wszystkich wyliczeń i kalkulacji ubezpieczyciela, który niekiedy odmawia jej częściowej lub całkowitej wypłaty. Trudności w uzyskaniu odszkodowania zdarzają się najczęściej w przypadkach kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

Ubezpieczyciel zdejmuje z siebie odpowiedzialność próbując udowodnić poszkodowanemu, że do zaistniałej sytuacji doszło z jego winy. Mianowicie wykazuje nienależytą staranność kierowcy w przestrzeganiu zabezpieczeń.

Chodzi o to, żeby poza pojazdem kierujący nim miał stały dostęp do drugiego kompletu kluczyków, wszelkich dokumentów i sterowników służących zabezpieczeniu samochodu. Te przedmioty w razie szkód właściciel pojazdu jest zobowiązany przekazać firmie ubezpieczeniowej wraz z dokładnym opisem zdarzenia.

www.12blot.pl

Dopiero wtedy zostaje ustalone, czy kierowca wypełnił wszystkie warunki związane z zabezpieczeniem, i czy zostanie mu przyznane odszkodowanie. Wiele kontrowersji wśród posiadaczy polis AC budzą stanowiska ubezpieczycieli, którzy odmawiają wypłat odszkodowania.

Tylko nieliczni poszkodowani kierowcy kierują swoje kroki do sądu, by rozstrzygnąć spór na swoją korzyść i w końcu otrzymać należną rekompensatę. Niestety coraz częściej właściciele aut rezygnują z AC z powodu powyższych trudności lub długich terminów oczekiwania na odszkodowanie.

.