Czy każdy musi mieć OC auta?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej już od wielu lat jest w naszym kraju obowiązkowe dla wszystkich osób, które mają pojazdy mechaniczne. Oznacza to, że te osoby koniecznie muszą podpisać umowę z wybranym ubezpieczycielem, jeżeli chcą uczestniczyć w ruchu drogowym. OC ubezpiecza każdego właściciela od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody, które mogą powstać w wyniku kolizji, stłuczek czy wypadków drogowych. Polisę OC powinien więc wykupić każdy kto ma samochód osobowy, ciężarowy, motocykl, traktor, motorower czy inny pojazd mechaniczny, bo ona skutecznie ochroni majątek sprawcy i jednocześnie prawa poszkodowanych osób do pokrycia zadośćuczynienia. W całej Unii Europejskiej ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe, tak więc niezależnie od tego, w którym kraju unijnym dojdzie do wypadku, towarzystwa ubezpieczeniowe działają tak samo, respektują umowy zawarte w innych państwach.

www.gemsandstamps.it

Wszędzie tak samo troszczą się o interesy poszkodowanych jak i sprawców wypadków. Niestety po drogach poruszają się kierowcy, którzy nie podpisali obowiązkowej umowy z ubezpieczycielem. Brak polisy ubezpieczeniowej wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi. Kierowca, który jej nie posiada musi liczyć się z zapłaceniem wysokiego mandatu i pokryciem kosztów odholowania samochodu na policyjny parking. Będzie również zobowiązany do uiszczenia wszystkich opłat w związku ze szkodami, jakie wyrządził oraz zapłacenia odszkodowania na rzecz osób pokrzywdzonych w spowodowanym przez siebie wypadku.

.

doradztwo zawodowe warszawa